Грижа за децата

Педиатър
Хомеопатия
Биорезонанс
Белодоробни и вирусни инфекции
Аутизъм

Грижа за възрастните

Високо кръвно налягане
Диабет
Възстановяване след инсулт
Дневен терапветичен пансион

В Oxylife се грижим за Вашето здраве

  • Естетична Медицина
  • Спортно здраве
  • “Офис” болестни състояния
  • Широкоспектърно лечение
  • Грижа за децата и възрастните
  • Женско и Мъжко здраве