• Колко калории се изгарят в криостаята на Oxylife?
  • Как да се подготвя за криотерапията?
  • Колко екстремно е преживяването?
  • Как протича криотерапията на цяло тяло?
  • Каква е разликата между криотерапия в азотни капсули и криотерапия в криостаята за цяло тяло на Oxylife?
  • Има ли противопоказания?