В случай че не сте получили предварителна консултация по телефона, наш специалист ще Ви зададе въпроси относно Вашето здравословно състояние. Нашият специалист ще Ви води и наблюдава през целия процес като ще има пряк визулен контакт през широк прозорец и постоянна връзка с микрофон. За по-лесна адаптация на тялото,  първо влизате в преходна стая с температура от -60C градуса. След около 15 секунди, ще бъдете поканени да преминете в съседната по-голяма криостая с температура -110C градуса. Там ще седите 4 минути. Преминаването става директно от едната в другата стая с вътрешна преходна врата, свободно отваряща се по всяко време. С цел безопасност, криостаята е невъзможно да се заключи и по всяко време може да излезете. Накрая на терапията, нашият специалист ще Ви сигнализира да преминете отново в по-малката криостая на -60C градуса за още около 15 секунди, отново с цел адаптация на тялото. Излизате напълно обновени!